tipi-indijanska-savna

Razlogi za meditacijo in wellness v indijanskem šotoru

 

Raziskave vedno znova razkrijejo, da meditacija spodbuja pozitivna čustva, dvigne zadovoljstvo, izboljša imunski sistem, zmanjša bolečino in zmanjša razna skrita vnejta znotraj vašega telesa.

V nasprotju s splošnimi prepričanji, da meditacija povečuje osamo je zgrešeno. Pravzaprav jo odpravlja. Namreč z okolico postanemo bolj odprti, hitreje navežemo stike in povečamo empatijo, ki je ključna za čusveno inteligenco. Polega vseh dobrih lastnosti nam pomaga povečati spomin in pozornost. Deluje na tisti tel možganov, ki je odgovoren za predelavo informacij. V hipokampusu se tvorita delovni, kratki in dolgi spomin. In hipokampus je tisti del možganov, ki pri bolnikih z Alzheimer boleznijo pride do okvare; pojavijo se spominske luknje, dezorientiranost ali amnezija. Meditacija pa ravno v temu delu sproži povečanje sive materije. Skratka poveča rast novih nevronskih mrež, in to se odraža v boljšemu spominu.
Več časa se ji boste posvečali, več koristi boste imeli od nje. Poleg manj stresa, tesnobe in depresije boste postali bolj modri. Na svet boste gledali manj izkrivljeno. Slika bo postala čistejša.

Indijanska savna zajame tri pristope za optimalno zdravje vašega telesa in dušo; meditacijo, savno in vročo kopel (ali mrzlo). Z kombinacijo vseh treh pristopov in pozitivno komunikacijo v taboru sredi narave lahko dosežemo globinsko sproščenost. Na globji ravno dosečemo reset našega sistema. Točko nič. Kjer se naš notranji organizem popolnoma sprosti. Čas takrat postane zamegljen.

Po dejavnostih čez dan se zvečer ob zunanjem ognju obdanem z ljudmi zapoje meditativne zvoke. Petje utiša analitičen um in dvigne se stanje čiste zavesti. Ob zvokih se naša zavest oddalji od telesa kar privede do globje telesne sprostitve.

Tabori v indijanskem mističnem šotoru vam bodo povrnili življensko energijo, koncentracijo in izboljšali spomin, ki ga še tako močno potrebujete v vsakdanjem življenju. Za kratek čas se boste sprostili, povezali z okolico in očistili vašo podzavest. Ali pa boste našli druge cilje v vašem življenju.

Šotor je unikaten in pri postavitvi se upošteva smeri neba, v notranem delu pa toploto ohranja notranja zavesa (Sky Ozan). Zelo pomembna je kakovostna izdelava kot pravilna postavitev zaradi daljše življenske dobe šotora. Tak šotor je priporočeno imeti postavljen v naravi. Ali nekje na jasi na planoti ali v visokogorju. Zaradi edinstvene konstrukcije, oblike in naravnih materialov se šotor lepo integrira v naravo in ne moti narave same.

Energetski krog

 

 

Energetski-krog-2

The gift of Native American spirituality is the understanding that we are all One–with the Earth Mother, with the Universe, and with each other.

(Dar indijanske duhovosti je, da smo vsi eno – z Mati zemljo, z vesoljem in drug z drugim.)

It was our belief that the love of possessions is a weakness to be overcome. Its appeal is to the material part, and if allowed its way, it will in time disturb one’s spiritual balance. Therefore, children must early learn the beauty of generosity. They are taught to give what they prize most, that they may taste the happiness of giving.

— Charles Alexander Eastman (Ohiyesa) Santee Sioux

(Naše prepričanje temelji, da je ljubezen do posesti slabost, ki jo je treba premagati. Nanaša se na materialni del in če je to dovoljeno bo s časoma motila posameznikovo duhovno ravnovesje. Zato se morajo otroci že zgodaj naučiti lepote velikodušnosti. Naučeni so, da podarijo tisto, kar jim je najdražje in tako okusijo srečo v dajanju.)


There is a battle of two wolves inside us.
One is evil.
It is anger, jealousy, greed, resentment, lies, inferiority and ego.
The other is good.
It is joy, peace, love, hope humility, kindness, empathy and truth.

The wolf that wins is the one you feed.

~ Native American Proverb, Cherokee

Znotraj nas se odvija bitka dveh volkov.
Eden je zlo. To je jeza, ljubosumje, pohlep, zamere, laži, manjvrednosti in ego.
Drugi je dober. To je radost, mir, ljubezen, upanje, ponižnost, prijaznost, sočutje in resnica.
Volk, ki zmaga je tisti, ki ga hranimo.


Za več informacij nas lahko kontaktirajte tukaj »